SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Willy Silberstein: Viktig satsning visar SKMA:s betydelse i kampen mot fördomar

Regeringen har beviljat en ansökan från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) om bidrag för att genomföra en utbildningssatsning mot antisemitism och islamofobi riktad till skolor i Malmö.

“Det är med glädje vi noterar att regeringen sagt ja till vår ansökan. Behovet av att sprida kunskap om antisemitism och islamofobi är stort i Malmö. Regeringens satsning är ett kvitto på att Svenska kommittén mot antisemitism är en viktig part när det gäller att bekämpa fördomar och främlingsfientlighet”, säger Willy Silberstein, ordförande i SKMA.