SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Vår personuppgiftspolicy/GDPR

ALLMÄNT

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

SKMA vill därför med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SKMA är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av SKMA.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OCH VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  • Personuppgifter (namn, mail och postadress) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Det gäller även information om webbsidor som SKMA driver som till exempel Eternal Echoes

  • Personuppgifter (namn, befattning, mail, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Detta gäller både för SKMA:s egna kurser och för de kurser där SKMA är medarrangör.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mail och faktureringsadress) som lämnas i samband med beställning av litteratur sparas enligt gällande bokföringsregler.

  • SKMA använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder, se nedan.

VARFÖR BEHANDLAR SKMA UPPGIFTER OM DIG?

SKMA behandlar personuppgifter i syfte att informera om SKMA:s arbete samt framtida utbildningsresor, kurser och seminarier som genomförs i SKMA:s regi eller som medarrangör.

VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

SKMA lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om SKMA genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer SKMA att informera dig via mail innan ändringarna träder i kraft.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Om du inte vill att SKMA behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till kansliet.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som SKMA har om dig (så kallat registerutdrag). Ansökan om att få ett registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till kansliet. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter ändras eller om du vill att vi tar bort dig ur våra register.

Har du några frågor om hur SKMA behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kansliet.

COOKIEPOLICY

När du besöker SKMA:s webbplats samt webbplatser som SKMA driver som till exempel Eternal Echoes kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en ”cookie” eller liknande fil. Några av dessa behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De finns redan sparade på din dator. Andra ”cookies” används för att förbättra och förenkla för användare.