SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Vänsterupprop mot antisemitism

En rad framträdande vänsterröster, däribland Johan Lönnroth, Charlotte Wiberg och Per Wirtén, sluter upp bakom SKMA:s analys av Jinge.se och riktar kritik mot Lars Ohly.

Läs uppropet här.