Ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen

vadarenmanniska-nySKMA har i samverkan med ett flertal elever och lärare utvecklat det interaktiva utbildningsmaterialet Vad är en människa?

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt online, och syftar till att öka kunskapen om Förintelsen.

Genom vittnesmål, texter och olika frågeställningar manar det till djupare reflektion kring personliga val, demokratins grunder och mänskliga rättigheter.

Vad är en människa? utgår från överlevandes vittnesmål. Levnadsberättelserna ger en bild av hur det var att vara ung och jude i Europa före, under och efter Förintelsen. Från dessa vittnesmål vidgas perspektivet till det som brukar kallas den kollektiva historien.

Vad är en människa? har möjliggjorts genom sponsring från EU/Ett Europa för medborgarna, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige (FFÖ) och ett stort antal privatpersoner.

Genom ett nytt projekt (2016-2019) som delfinansieras av EU-programmet Erasmus+ kommer SKMA i samarbete med partners från Litauen, Polen, Ungern, Rumänien och Österrike vidareutveckla materialet och ta fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen. Läs mer om projektet här.

Länk till plattformen

För mer information och kontakt kring materialet:

Lena Jersenius
Koordinator, SKMA

E-post: info@skma.se
Telefon: 08-667 60 90