SKMA har i samverkan med partnerorganisationer samt lärare och elever i Sverige, Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike utvecklat det digitala utbildningsmaterialet Eternal Echoes.

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt online, och syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Eternal Echoes är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning. Genom filmade vittnesmål, artiklar som ger den historiska kontexten, diskussionsuppgifter, autentiska dokument och foton byggs kunskap upp om Förintelsen och andra världskriget. Bland de filmade intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti. I materialet utmanas elever även att samtala och diskutera dagsaktuella händelser och frågor.

Genom Eternal Echoes får lärare ett verktyg som kan hjälpa eleverna att reflektera över konsekvenserna av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska idéer. Genom att undervisa om Förintelsen främjar Eternal Echoes demokratiska värderingar. Läs mer om materialet här.

Klicka på denna länk för att komma till Eternal Echoes!

För mer information och kontakt kring materialet:

Lena Jersenius
Koordinator, SKMA

E-post: info@skma.se
Telefon: 08-667 60 90