Ett informations- och utbildningsmaterial om antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram det digitala materialet ”Antisemitism – då och nu”, som i första hand riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet, men även är tillgängligt för allmänheten. Syftet är att ge grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt och samtida perspektiv. Förhoppningen är också att öka förståelsen för varför antisemitism utgör ett problem, samt öka förmågan att identifiera och bemöta antijudiska uppfattningar.

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.