Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ger ut undervisningsmaterial för lärare, andra yrkesgrupper samt elever. Vissa material tas fram på egen hand, andra utvecklas i samarbete med andra organisationer. För beställning av eller ytterligare information om utbildningsmaterial kontakta SKMA via mail info@skma.se eller telefon 08-667 60 90!

Antisemitism – då och nu

Vi har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram det digitala undervisningsmaterialet Antisemitism – då och nu, som i första hand riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet, men även är tillgängligt för allmänheten.

Eternal Echoes

Vi har i samverkan med partnerorganisationer samt lärare och elever i Sverige, Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike utvecklat det digitala utbildningsmaterialet Eternal Echoes.

En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Hans insatser räddade tusentals judar från nazisterna i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Vi har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenberg.

Om antisemitism

Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

Syftet med denna skrift är att belysa antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.