SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Undervisningsmaterial

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ger ut undervisningsmaterial för lärare, andra yrkesgrupper samt elever. Vissa material tas fram på egen hand, andra utvecklas i samarbete med andra organisationer. För beställning av eller ytterligare information om utbildningsmaterial kontakta SKMA via mail info@skma.se eller telefon 08-667 60 90!

Antisemitism – då och nu, ett informations- och utbildningsmaterial om antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tillsammans med Forum för levande historia tagit fram det digitala materialet ”Antisemitism – då och nu”, som i första hand riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet, men är även tillgängligt för allmänheten. Syftet är att ge grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt och samtida perspektiv. Förhoppningen är också att öka förståelsen för varför antisemitism utgör ett problem, samt öka förmågan att identifiera och bemöta antijudiska uppfattningar.

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

Direktlänk till materialet: www.antisemitismdaochnu.se

Eternal Echoes – ett digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen

SKMA har i samverkan med partnerorganisationer samt lärare och elever i Sverige, Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike utvecklat det digitala utbildningsmaterialet Eternal Echoes.

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt online, och syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Eternal Echoes är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning. Genom filmade vittnesmål, artiklar som ger den historiska kontexten, diskussionsuppgifter, autentiska dokument och foton byggs kunskap upp om Förintelsen och andra världskriget. Bland de filmade intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti. I materialet utmanas elever även att samtala och diskutera dagsaktuella händelser och frågor.

Genom Eternal Echoes får lärare ett verktyg som kan hjälpa eleverna att reflektera över konsekvenserna av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska idéer. Genom att undervisa om Förintelsen främjar Eternal Echoes demokratiska värderingar. Läs mer om materialet här.

Klicka på denna länk för att komma till Eternal Echoes!

För mer information och kontakt kring materialet:

Lena Jersenius
Koordinator, SKMA

E-post: info@skma.se
Telefon: 08-667 60 90

Raoul Wallenberg – En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Hans insatser räddade tusentals judar från nazisterna i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Raoul Wallenbergs liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Raoul Wallenberg - En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

SKMA har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenberg. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

Klicka på bilderna nedan för exempel från studiehäftet!

Uppslag, sida 2-3 Uppslag, sida 4-5 Uppslag, sida 12-13

*

*

Pedagoger kan beställa Studiehäftet kostnadsfritt i klassuppsättning, skolan betalar endast portokostnad. Övriga intresserade kan beställa mot en kostnad på 75 kronor (inklusive porto). Beställningar skickas till SKMA via mail på info@skma.se – glöm inte att ange fakturaadress!

Klicka här för att ladda ner hela häftet i digital form >>

Klicka här för att ladda ner lärarhandledning och elevövningar som pdf-fil >>

Klicka här för att ladda ner studiehäftet på engelska >>

Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv

På senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa föreställningar om judar lever kvar på ett folkligt plan och kommer till uttryck i vår vardag. Många är bekanta med att judar genom historien ofta har varit förföljda. Däremot är kunskaperna om de antijudiska föreställningar som gjorde förföljelserna möjliga ofta mer begränsade.Om antisemitism

Syftet med skriften Om antisemitism – Orsaker, utveckling, motiv är att belysa just dessa föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.

Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.

Författare är docent Göran Larsson.

Ladda ner ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv”

Ladda ner diskussionsfrågor till skriften

En utskrift kan också beställas. Pris 100kr + porto.

Studiematerial om antisemitism, fördomar och diskriminering

SKMA och Forum för levande historia har utvecklat ett elevaktivt undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering. Materialet är slut, men enstaka exemplar kan beställas från SKMA.

Materialet består av tre tematiska häften om 16 sidor vardera:

  • Häfte 1: Antisemitism och de europeiska judarnas historia fram till 1945
  • Häfte 2: Samtida antisemitism
  • Häfte 3: Fördomar, intolerans, rasism och diskriminering

Här visas exempel ur de olika delarna: Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Häfte 1: Klicka för större bild

Häfte 2: Klicka för större bildHäfte 3: Klicka för större bild

Undervisningsmaterialet ger grundläggande kunskaper om antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Det tredje häftet belyser fördomar och diskriminering i bredare bemärkelse och innehåller specifika avsnitt om antiziganism, islamofobi och diskriminering av samer. I materialet medverkar även ungdomar med synpunkter och reflektioner om rasism i dagens samhälle.

Till samtliga avsnitt finns arbetsuppgifter och diskussionsövningar.