SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Fortbildningar om Förintelsen

Foto: Jakob Eliasson

För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, nazism, antisemitism och rasism hos lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och/eller integrationsfrågor arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) olika fortbildningar som inkluderar studieresor till historiska platser i andra världskrigets spår. Sedan 1996 har SKMA anordnat fortbildningskurser i samarbete med lokala organisationer i Baltikum, Israel, Polen, Rumänien, Tyskland, Ukraina och Österrike.

SKMA:s fortbildningar ger en djupare kunskap om mekanismerna bakom folkmord och om olika grupper som utsattes för nazisternas förföljelse. Vid besöken i de olika länderna studeras också det månghundraåriga judiska kulturarv som utplånades.

Se program och anmälningsblankett för 2018 och klicka på filmen nedan från SKMA:s fortbildning 2016.

 

 

Läs om tidigare fortbildningar i SKMA:s nyhetsbrev:

”En resa som berör och upprör” (december 2016)

”Studieresa till Yad Vashem och Gettokämparnas kibbutz” (oktober 2014)

”’Initierat, berörande och relevant'” (mars 2014)

”Sorg, ilska och insikter” (december 2013)

”Kunskap, känsla och erfarenheter. Studieresa till Polen och Ukraina” (oktober 2013)

”Det gula huset på Sjukhusgatan” (oktober 2013)

”Studieresa till Ukraina och Polen” (oktober 2012)

”Lärdomar för klassrummet – om SKMA:s utbildning om Förintelsen” (mars 2012)

”Värdefulla insikter för unga politiker” (maj 2008)

”Omtumlande och lärorikt” (januari 2008)

 

Läs även om våra elevresor till Förintelsens platser, här.