Alla har vi fördomar. Men hur och varför uppstår de? Vilka historiska rötter har stereotyper och nidbilder av olika grupper? Vilka syften tjänar konspirationsteorier och hur urskiljer man motiven bakom dem? Hur bemöter man bäst fördomsfulla uttryck och intolerans? Och vilka val gör du – agerar du eller förblir du en åskådare när du ser någon som utsätts för rasism och diskriminering?

SKMA erbjuder en ungdomsutbildning om fördomar, antisemitism och andra former av rasism. Satsningen riktas främst till gymnasieelever runtom i landet, och sedan starten 2012 har vi haft hundratals deltagare från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder.

Utbildningen äger rum i Stockholm, och sträcker sig över två helger. Den första helgen analyseras fördomar, intolerans och främlingsfientlighet i ett vidare perspektiv. Gruppövningar om fördomar och rasism i deltagarnas vardag samt hur man kan bemöta detta kombineras med föreläsningar om bland annat de mest aktiva rasistiska organisationerna i Sverige och det budskap de sprider, inte minst på nätet. Just användandet av exempel från internet är ett återkommande inslag i utbildningen, då vi så ofta som möjligt försöker relatera de ämnen vi diskuterar till ungdomarnas egen vardag.

Den andra utbildningshelgen fokuserar vi mer specifikt på antisemitism. En grundlig genomgång av de religiösa, sociala och ekonomiska orsakerna till antisemitismens framväxt och förändring över tid kombineras med diskussion kring nutida negativa fördomar och attityder mot judar.

Ungdomsutbildningen leds av Mathan Shastin Ravid, kanslichef och utbildare på SKMA. Bland föreläsarna som gästat utbildningen genom åren finns Mirelle Gyllenbäck, Jonathan Leman, Samuel Nudel, Bilan Osman och Daniel Poohl.

För mer om SKMA:s ungdomsutbildning se nedanstående artiklar från vårt nyhetsbrev, eller kontakta oss via e-mail info@skma.se eller telefonnummer 08-667 60 90!

Röster från utbildningen

Dessa två helger har jag verkligen uppskattat. Framförallt mängderna av ny input och nya infallsvinklar inom dessa ämnen. Det har varit väldigt givande att få diskutera med andra intresserade ungdomar. Man kan dela med sig av sina egna tankar och reflektioner samtidigt som man får nya idéer och synsätt.

Hugo, 17, Lindesskolan i Lindesberg

Att diskutera med jämnåriga som från andra miljöer har varit extremt lärorikt, eftersom vi alla märkt av fördomar på olika sätt. Det var oerhört roligt att ingå i den här gruppen, och jag har lärt mig mycket nytt. Jag har inte bara fått mer information om rasism och främlingsfientlighet utan även större förståelse för hur medmänniskor fungerar och resonerar. Allt detta är till stor hjälp när man argumenterar med personer med fördomsfulla attityder. Överallt hör och läser man om hur människor behandlas illa på grund av etnicitet, sexuell läggning eller religion. Jag tror mer kunskap är lösningen, och skulle absolut rekommendera denna utbildning till andra unga.

Sofia, 19, Per Brahegymnasiet i Jönköping

Jag är jättenöjd med den här utbildningen! Alla föreläsningar och diskussioner vi haft har lärt mig massor om fördomar, extremism och rasistiska organisationer. Alla föreläsare kunde verkligen sina ämnen. Fördomar, rasism och andra former av hat får, enligt mig, för lite utrymme i skolundervisning och olika typer av organisationsarbete. SKMA:s utbildning behövs verkligen!

Mattias, 17, Akademi Sinclair Margerete i Uddevalla

Nu när jag gått kursen lägger jag mer märke till fördomar mot olika grupper. Det är bra med sådana här kurser, man lär sig hur farligt det är med rasism, antisemitism osv. Det skulle vara bra om fler gick liknande kurser och om skolorna jobbade mer med sådana frågor.

Khalida, 21, Bergska skolan i Finspång

Rasism hörs inom dagens politik, på gator och ständigt på Internet. Att utbilda människor människor, att uppmuntra till diskussioner om ämnet, att uppmärksamma problemet, att tydligt ta ställning både i media, inom politiken, på skolor och personligt mot alla former av rasism och främlingsfientlighet och hålla fast vid detta ställningstagande är väldigt viktigt. Jag skulle definitivt rekommendera denna utbildning till andra unga människor!

Freya, 15, Cultura Gymnasium i Helsingborg