SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Elevresor

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erbjuder elevresor till Förintelsens platser.

Elever från Arvidsjaur, Luleå och Skellefteå vid porten till det före detta koncentrationslägret Auschwitz.

Tranåselever guidas i det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz II-Birkenau.

Är du intresserad av att åka med dina högstadie- eller gymnasieelever eller kanske med din konfirmandgrupp på en studieresa till Förintelsens platser? Vi kan erbjuda en resa till städer och byar runt Krakow i södra Polen, som alla berättar om judiskt liv och kultur före andra världskriget såväl som Förintelsens historia. Krakow och det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau blir naturligtvis de två viktigaste platserna, men även den för de allra flesta okända historien om SD-skolan i Rabka kommer att berättas.

  • Resorna leds av specialutbildade guider, med mångårig erfarenhet av liknande resor.
  • Resorna är pedagogiskt genomtänkta med elevaktiva inslag, inlevelseövningar, värderingsövningar m.m.
  • Vi låter överlevande tala genom sina berättelser.
  • Platsernas dramaturgi levandegörs.
  • Resorna ingår i en större utbildning, som inkluderar för- och efterseminarier.

Syftet med resorna är att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper. Genom arbetsuppgifter och samtal under dagarna i Polen ges nya insikter och möjligheter till reflektion kring Förintelsens olika aktörer; offer, förövare, hjältar/räddare och åskådare.

Målsättningen är också att ge eleverna en inblick i de svåra valsituationer och dilemman som människor kunde ställas inför under Förintelsen och att stimulera till en diskussion kring frågan hur man själv agerar i olika situationer. Vilka moraliska dilemman ställs jag inför? Och hur bör jag agera?

Kalmarelever vid den före detta gettomuren i Krakow.

Birkenau 2

Malmöelever studerar autentiska dokument från Förintelsen.

*
*

*

*

*

*

*

*

 

Helsingborgselever diskuterar under seminariet efter avslutad resa.

Elever från Stockholm och Enköping på den tidigare skjutbanan vid den före detta SD-skolan i Rabka.

Ambitionen är även att få eleverna att fundera över sina egna värderingar, hur man ser på sig själv och andra, hur man förhåller sig till principen om alla människors lika värde. Ett viktigt budskap är att det faktiskt har betydelse vad man gör eller väljer att inte göra.

Före, under och efter resan i Polen knyts dåtid och nutid ihop med en genomtänkt pedagogik. Aktörer och platser vävs ihop till en helhet. Utbildningen vilar på väl avvägda förberedelser, ett genomarbetat elevaktivt program under resans gång och ett material för efterarbete. Vi kan även skräddarsy resor efter önskemål.

Är du intresserad? Kontakta då SKMA via mail info@skma.se eller telefon 08-667 60 90!

Läs mer:

Se vår folder om elevresor.

Se vårt standardprogram.

Se information om kostnads- och resevillkor.

Elever berättar: ”’Nu säger jag ifrån’. Röster om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism”

Gruppbild