SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Utbildning

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erbjuder utbildning om antisemitism och andra fördomar liksom om nazism och Förintelsen. Våra seminarier riktar sig bl.a. till lärare, skolledare, ungdomsledare, rättsväsende, journalister och politiker. SKMA publicerar också undervisningsmaterial och arrangerar fortbildningar för lärare och andra yrkeskategorier samt elevresor till Förintelsens platser. Vi har även en ungdomsutbildning om fördomar och rasism, främst riktad till gymnasieelever. SKMA kan dessutom arrangera eller bistå med råd och förmedla föreläsare i samband med tema- och studiedagar på skolor eller andra arbetsplatser.

Seminarier

Undervisningsmaterial

Fortbildningar om Förintelsen

Ungdomsutbildning