SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Uppmaning att döda judar förklaras som kritik mot Israel

Expressen uppmärksammar ett fall där en läkarstuderande anmälts för hets mot folkgrupp. Det är intressant att notera hur studenten och dennes advokat lärt sig hur man i dagens Sverige försvarar sig i frågan om antisemitism.

“Han skriver i en erinran mot förundersökningen att läkarstudenten inte ifrågasätter förintelsen som så, utan att israeliska staten använder den som propaganda.
Läkarstudentens uttalanden ska sammanfattningsvis ses som ”en reflektion och ett debattinlägg” i frågan om Mellanösternkonflikten, skriver advokaten.”

Hur denna typ av argumentation används för att avfärda diskussion om antisemitism har David Hirsh skrivit en text om i SKMA:s nyhetsbrev.

Att uppmaningar till att döda judar inte bör ses som hets, utan förstås som legitima “stridsrop” i debatten om Mellanöstern har tidigare hävdats av justitekanslern. Kritik mot detta har uttryckts av SKMA och judiska församlingar 6/3-06 och 27/3-06.