SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Ungdomsutbildning om fördomar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2012

Under våren har en grupp ungdomar från olika delar av Sverige deltagit i en SKMA-utbildning om fördomar och hur man kan motverka antisemitism och intolerans.

Alla har vi fördomar. Men hur och varför uppstår de? Vilka historiska rötter har stereotyper och nidbilder av olika grupper? Vilka syften tjänar konspirationsteorier och hur urskiljer man motiven bakom dem? Hur bemöter man bäst fördomsfulla uttryck och intolerans? Och vilka val gör du – agerar du eller förblir du en åskådare när du ser någon som utsätts för rasism och diskriminering?

Under två helger i mars och april 2012 hade vi det stora nöjet att diskutera dessa och andra frågor med elva ungdomar från Borås, Lindesberg, Malmö, Stockholm, Visby och Örebro. Dessa deltog alla i den ungdomsutbildning SKMA arrangerade, med syftet att erbjuda unga i åldrarna 16-20 ökad kunskap om, samt användbara verktyg i arbetet mot, olika former av rasism. Utbildningen har möjliggjorts genom bidrag från Clas Groschinskys minnesfond, Blausteins Minnesfond, Warburgs donationsfond samt en privat donation.

De första utbildningsdagarna 16-18 mars ägnade vi mycket tid åt att analysera fördomar, intolerans och främlingsfientlighet i ett vidare perspektiv. En rad olika gruppövningar kombinerades med en mycket uppskattad föreläsning av Jonathan Leman från Expo, som bland annat belyste de mest aktiva rasistiska organisationerna i Sverige och det budskap de sprider, inte minst på Internet.

Just användandet av exempel från Internet var ett återkommande inslag i utbildningen, då vi så ofta som möjligt försökte relatera de ämnen vi diskuterade till ungdomarnas egen vardag. Bland annat samtalade vi kring vilka personliga upplevelser vi haft av intolerans i vår egen närmiljö, och kombinerade detta med gruppuppgifter som syftade att belysa och diskutera fördomsfullhet och rasism på lättillgängliga hemsidor, bloggar och internetforum som endast befinner sig ett musklick bort.

Antisemitismens kodord

Den andra utbildningshelgen 20-22 april fokuserade vi mer specifikt på antisemitism. Idéhistorikern Henrik Bachner kom på besök, och tog oss med på en väldigt informativ resa genom judehatets historia. En genomgång av de religiösa, sociala och ekonomiska orsakerna till antisemitismens framväxt och förändring över tid utmynnade i en diskussion kring nutida negativa fördomar och attityder mot judar. Med hjälp av exempel från svenska och internationella medier kunde vi gemensamt fastställa att dessa ofta förekommer i form av kodord och insinuationer, varför fördjupad kunskap är viktig om man vill kunna upptäcka och bekämpa dem.

I år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Med anledning av detta har regeringen utnämnt 2012 till Raoul Wallenbergåret. En rad aktiviteter kommer att genomföras i Sverige och utomlands för att uppmärksamma Wallenbergs gärning och öde liksom det fortsatta behovet av ökad tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Under den andra utbildningshelgen samtalade vi även en hel del kring det personliga valet, med utgångspunkt i Förintelsen. Bland annat diskuterade vi hur det kommer sig att vissa, likt Wallenberg, riskerar så mycket för att rädda andra i nöd när så många andra förblir passiva åskådare.

Positiv respons

Deltagarnas reaktioner på utbildningen var överlag mycket positiva. En av dem som uppskattade blandningen av föreläsningar, gruppövningar och gemensam diskussion var Adam från Viskastrandsgymnasiet i Borås. Adam fick medhåll av klasskamraten Carolin som tyckte att utbildning var ett väldigt givande komplement till kurser hon läser i skolan om liknande ämnen.

Det stora utrymme som lämnades till diskussion uppskattades av många, till stor glädje för de utbildningsledare som återkommande misslyckades med att hålla tidsschemat. Amina och Amanda, båda från St. Petri skola i Malmö, framhävde betydelsen av att i grupp kunna ta upp och utveckla ämnen som inte alltid får tillräckligt med tid eller uppmärksamhet i skolan. Vikten av att kunna dela med sig av egna tankar och reflektioner betonades av Hugo från Lindesskolan i Lindesberg, som tyckte att utbildning givit honom många nya idéer och infallsvinklar. Hanna, från samma skola, höll med: ”Jag tycker att jag lärt mig mycket som jag kommer kunna använda mig av i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet”.

Det har varit en ren förmån att som ledare för denna utbildning spendera två oerhört givande helger med kursens deltagare. Ungdomarnas otroliga engagemang, brinnande intresse och omättliga nyfikenhet var imponerande och ytterst smittsamt. Vi hoppas verkligen att den planerade uppföljning i form av en utbildningsresa till Ukraina i Förintelsens fotspår är möjlig att förverkliga, samt att vi framöver kan fortsätta att erbjuda denna och kommande grupper av intresserade ungdomar chansen till fördjupad kunskap om och välbehövlig diskussion kring dessa viktiga ämnen.

Lisa Sahlstedt och Mathan Ravid

Lisa Sahlstedt är lärare i SO på Lyckebyskolan i Haninge. Mathan Ravid är Masterstudent i historia vid Uppsala universitet och medlem i SKMA.