SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Undervisningsmaterial

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ger ut undervisningsmaterial för lärare, andra yrkesgrupper samt elever. Vissa material tas fram på egen hand, andra utvecklas i samarbete med andra organisationer. För beställning av eller ytterligare information om utbildningsmaterial kontakta SKMA via mail info@skma.se eller telefon 08-667 60 90!

Vad är en människa? – ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen

SKMA har i samverkan med ett flertal elever och lärare utvecklat det interaktiva utbildningsmaterialet Vad är en människa?

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt online, och syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Genom vittnesmål, texter och olika frågeställningar manar det till djupare reflektion kring personliga val, demokratins grunder och mänskliga rättigheter.

Vad är en människa? utgår från överlevandes vittnesmål. Levnadsberättelsen ger en bild av hur det var att vara ung och jude i Europa före, under och efter Förintelsen. Från detta vittnesmål vidgas perspektivet till det som brukar kallas den kollektiva historien.

miniatyr

Med start hösten 2016 kommer SKMA i samarbete med partners från Litauen, Polen, Ungern, Rumänien och Österrike vidareutveckla materialet och ta fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen. Läs mer om det kommande Erasmus+ projektet här.

Vad är en människa? har möjliggjorts genom sponsring från EU/Ett Europa för medborgarna, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige (FFÖ) och ett stort antal privatpersoner.

Ladda ner en presentation av plattformen

Skapa konto till plattformen

Logga in på plattformen

*

Raoul Wallenberg – En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa och skydda människor han inte kände. Hans insatser räddade tusentals judar från nazisterna i den ockuperade ungerska huvudstaden Budapest. Raoul Wallenbergs liv och gärning visar oss att en människas val kan göra stor skillnad. Därför är han viktig för oss idag.

Raoul Wallenberg - En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

SKMA har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenberg. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

Klicka på bilderna nedan för exempel från studiehäftet!

Uppslag, sida 2-3 Uppslag, sida 4-5 Uppslag, sida 12-13

*

*

Pedagoger kan beställa Studiehäftet kostnadsfritt i klassuppsättning, skolan betalar endast portokostnad. Övriga intresserade kan beställa mot en kostnad på 75 kronor (inklusive porto). Beställningar skickas till SKMA via mail på info@skma.se – glöm inte att ange fakturaadress!

För uppläsning av text på skärmen, ladda ner hela häftet i digital form genom att klicka HÄR (går ej att skriva ut).

Lärarhandledning och elevövningar finns tillgängliga som pdf-fil HÄR.

Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv

På senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa föreställningar om judar lever kvar på ett folkligt plan och kommer till uttryck i vår vardag. Många är bekanta med att judar genom historien ofta har varit förföljda. Däremot är kunskaperna om de antijudiska föreställningar som gjorde förföljelserna möjliga ofta mer begränsade.Om antisemitism

Syftet med skriften Om antisemitism – Orsaker, utveckling, motiv är att belysa just dessa föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.

Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.

Författare är docent Göran Larsson.

Ladda ner ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv”

Ladda ner diskussionsfrågor till skriften

En utskrift kan också beställas. Pris 100kr + porto.

Studiematerial om antisemitism, fördomar och diskriminering

SKMA och Forum för levande historia har utvecklat ett elevaktivt undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering. Materialet är slut, men enstaka exemplar kan beställas från SKMA.

Materialet består av tre tematiska häften om 16 sidor vardera:

  • Häfte 1: Antisemitism och de europeiska judarnas historia fram till 1945
  • Häfte 2: Samtida antisemitism
  • Häfte 3: Fördomar, intolerans, rasism och diskriminering

Här visas exempel ur de olika delarna: Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Häfte 1: Klicka för större bild

Häfte 2: Klicka för större bildHäfte 3: Klicka för större bild

Undervisningsmaterialet ger grundläggande kunskaper om antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Det tredje häftet belyser fördomar och diskriminering i bredare bemärkelse och innehåller specifika avsnitt om antiziganism, islamofobi och diskriminering av samer. I materialet medverkar även ungdomar med synpunkter och reflektioner om rasism i dagens samhälle.

Till samtliga avsnitt finns arbetsuppgifter och diskussionsövningar.