SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Trumfkort mot sin vilja

Det mediegranskande radioprogrammet Medierna återvände förra helgen (3/4) till Aftonbladet och Boströmaffären. Programmet bestod av utdrag ur tidigare inslag om frågan, men också en ny intervju med Nancy Scheper-Hughes, kvinnan Aftonbladet Kultur utsett till det trumfkort som skulle ha gjort att Boström – och tidningen – ”fått rätt på varenda punkt”. Scheper-Hughes visade sig vara ett motvilligt trumfkort. Hon kallade organstöldsartikeln för ”rörig” och missvisande. Liksom artikelns kritiker – och i likhet med vissa av dem som applåderat – menade hon att den målar upp en bild av Israel som ett exceptionellt ondskefullt land; ett land som inte drar sig ens för att döda i medvetet syfte att säkra organtillförseln.

Just denna bild har gång på gång avfärdats av Boström och Aftonbladet som en grov feltolkning och inget den som läser artikeln ordentligt kan sluta sig till. Nu när deras eget motvilliga sanningsvittne visar sig se samma mönster i texten som både antisemiter och de som varnar för antisemitism härskar tystnaden på Aftonbladet Kultur.

/Charlotte Wiberg