Ny film om SKMA:s utbildningar för elever

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 ”Det här har varit en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Jag har lärt mig så extremt mycket.”                                                                Mona …

2021-10-31T16:58:01+01:0031 oktober 2021|

Nytt kunskapscenter i Malmö

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Judiska församlingen i Malmö har skapat ett kunskapscenter i synagogan med målet att synliggöra judisk kultur, historia och tradition samt att upplysa om Förintelsen och motverka antisemitism. Grupper som besöker utställningen kommer att guidas runt av utbildade församlingsmedlemmar. "Jag tror den är oerhört viktig i en stad som Malmö där vi …

2021-10-31T16:54:12+01:0031 oktober 2021|

Malmöforumet: Förstärkta insatser mot antisemitism och rasism

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Inför den internationella konferensen Rememeber – ReAct i Malmö den 13 oktober redovisade den svenska regeringen sina åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. I budgetpropositionen föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor. När det gäller minneshållandet av Förintelsen …

2021-10-31T16:50:41+01:0031 oktober 2021|

Hågkomstprojektet har återupptagits

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Annika Jeppson. ”Jag har varit lärare i SO i 18 år. Detta är första gången jag är i Krakow och följer spåren efter den judiska befolkningen från ett myllrande folkliv, via getto, koncentration & förintelse. Jag har läst mycket innan & undervisat elever i 18 år. Aldrig tidigare har …

2021-10-31T16:47:40+01:0031 oktober 2021|

Nutida antisemitism i fokus på lärarfortbildningar

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 2018 lanserades ”Antisemitism – då och nu”, det digitala informations- och utbildningsmaterial som SKMA tagit fram tillsammans med Forum för levande historia (FLH). Syftet med materialet, som också finns i en lättläst version, är att ge grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt och samtida perspektiv. Förhoppningen är också att …

2021-10-31T16:46:47+01:0031 oktober 2021|

”Frågan om antisemitism måste vara en del av den samhällsorientering som nyanlända får”. Intervju med Anders Boklund Ferreira, Göteborgs stad

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Under vårterminen höll SKMA två utbildningsdagar för ett 30-tal samhällsvägledare på Integrationscentrum i Göteborgs stad. Integrationscentrum erbjuder bland annat samhällsorientering för personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd och som ingår i arbetsförmedlingens etableringsprogram. Samhällsvägledare kallas de som undervisar i samhällsorientering i Göteborg, på andra håll i landet används andra titlar som till …

2021-10-31T10:34:18+01:0031 oktober 2021|

Lärarfortbildning om antisemitism i Malmö

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020 Den 12 augusti deltog ca 60 lärare från olika gymnasie- och högstadieskolor i Malmö under en fortbildningsdag på Malmö Museer, i samarbete med Pedagogisk inspiration och Forum för levande historia. Fortbildningen genomfördes under två pass för att hantera rådande restriktioner kring allmänna sammankomster. Syftet med dagen var att stärka pedagoger i …

2021-08-20T22:27:50+01:0025 oktober 2020|
Till toppen