Regeringen utökar Hågkomstprojektet

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 Regeringen har beviljat SKMA finansiellt stöd för fortsatt arbete med Hågkomstprojektets seminarier och studieresor till Förintelsens minnesplatser. SKMA har med Lena Jersenius som projektansvarig sedan slutet av 2018, med viss paus för pandemin, inom Hågkomstprojektet utbildat drygt 1 000 elever och lärare från ca 125 skolor i Sverige. Hågkomstprojektet syftar till …

2022-06-21T14:42:23+01:0021 juni 2022|

Fördjupande utbildning för ungdomar

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism – Hågkomstprojektet – riktar sig främst till elever och lärare från olika högstadieskolor runtom i landet. Grundutbildningarna inkluderar för- och efterseminarier samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Ungefär 6–12 månader efter genomförd grundutbildning har elever som är intresserade möjligheten att söka …

2022-06-21T14:41:52+01:0021 juni 2022|

Utbildning för konfirmander i Örebro

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 Den 11 april genomförde SKMA en utbildning för konfirmander och unga ledare i Olaus Petri församling inom Svenska kyrkan i Örebro pastorat. SKMA:s deltagande var ett inslag i den lägervecka som kyrkans konfirmander deltog i, där bland annat frågor som rör värdegrund och antisemitism behandlades. Totalt deltog ungefär 70 konfirmander och …

2022-06-21T14:39:28+01:0021 juni 2022|

Hågkomstutbildningar i Stockholm

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 Under april månad genomförde SKMA två alternativa utbildningar i Stockholm för skolor som anmält ett intresse av att delta i Hågkomstprojektet men som inte haft möjlighet att genomföra studieresan till Polen. Under utbildningarna deltog skolor från Huskvarna och Stockholm två dagar vardera. Utbildningen inleddes med att eleverna fick ta del av …

2022-06-21T14:38:59+01:0021 juni 2022|

Fortbildning för skolledare i samverkan med Skolverket

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 Med anknytning till Hågkomstprojektet har SKMA på uppdrag av Skolverket under våren fortbildat skolledare. Ett 30-tal rektorer och biträdande rektorer från skolor runt om i Sverige har genomgått en fortbildning motsvarande den som elever och lärare i SKMA:s hågkomstutbildningar erbjuds. I uppdraget ingår att redogöra för hur SKMA arbetar med elever …

2022-06-21T14:36:39+01:0021 juni 2022|

”Lärorikt och ögonöppnande!” Utbildning för politiska ungdomsförbund

SKMA Nyhetsbrev juni 2022Under våren arrangerade SKMA en utbildning om antisemitism, rasism och Förintelsen för medlemmar i politiska ungdomsförbund. Upplägget och möjligheten att få diskutera frågorna över partigränserna mötte mycket positiva reaktioner. Salah Altizini. Foto privat ”Att folk från olika ungdomsförbund fick chansen att mötas var en av de bästa aspekterna med utbildningen, det …

2023-12-05T15:11:28+01:0021 juni 2022|

”Sensibiliteten i frågor om antisemitism växer”. Intervju med Svante Weyler

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 I maj lämnade Svante Weyler ordförandeskapet för Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, efter sex år. Han efterträds av Willy Silberstein. Mathan Shastin Ravid frågade Svante Weyler om hans erfarenheter från dessa år och hur han ser på antisemitismens utveckling. Det är sex år sedan, 2016, som du fick frågan om du …

2022-06-21T14:34:04+01:0021 juni 2022|
Till toppen