Willy Silberstein: Bra och mindre bra sätt att motverka antisemitism

Ledare SKMA Nyhetsbrev mars 2023 Hur kan antisemitismen på bästa sätt motverkas? På denna fråga finns inga enkla svar. Det vi vet är att det krävs olika angreppssätt och metoder, och att upplysning, utbildning och opinionsbildning utgör ett fundament i detta arbete. En ganska vanlig tanke är att antisemitism kan förebyggas och motverkas genom …

2023-03-22T10:54:54+01:0022 mars 2023|

”Elevernas kunskaper bildar ringar på vattnet”. Lärare om Hågkomstprojektet

SKMA Nyhetsbrev december 2022 SKMA:s hågkomstprojekt har pågått sedan 2014. Deltagare vittnar om dess stora inverkan på kunskap och förståelse hos både elever och lärare. Den senaste förlängningen av Hågkomstprojektet, ett regeringsuppdrag som förnyats sedan 2014, avslutas i december 2022. I början av december var två grupper från Arvika och Jönköping på plats i …

2022-12-20T12:23:35+01:0020 december 2022|

Regeringen: Hågkomstprojekt ska fortsätta

SKMA Nyhetsbrev december 2022 I en intervju i Dagens ETC 2/12 uttryckte SKMA:s ordförande Willy Silberstein förvåning över att regeringen inte beslutat förlänga stödet till Hågkomstprojektet, ett utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism riktat till elever och lärare som SKMA på uppdrag och med stöd av olika regeringar bedrivit sedan 2014. I projektet ingår …

2022-12-20T12:12:15+01:0020 december 2022|

”Ett mycket välkommet besked”. SKMA om regeringens beslut att fortsätta stödja Hågkomstprojektet

Den 12 december presenterade regeringen en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen. När det gäller åtgärder mot antisemitism meddelade kulturminister Paris Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bland annat att sex miljoner kronor avsätts för att genomföra utbildningsinsatser och studieresor till Förintelsens minnesplatser under 2023. …

2022-12-13T15:00:16+01:0013 december 2022|

Hågkomstprojektet hösten 2022

SKMA Nyhetsbrev oktober 2022 SKMA beviljades ett nytt regeringsbidrag för en förlängning till december 2022 av hågkomstprojektet, den stora utbildningssatsningen som påbörjades 2018 om Förintelsen, antisemitism och rasism som inkluderar studieresor till Förintelsens platser i Polen. SKMA har när det förlängda projektet avslutas i december genomfört utbildningar för totalt 35 grupper med elever och …

2022-10-25T14:17:45+01:0025 oktober 2022|

Utbildning för skolledare i samarbete med Malmö stad

SKMA Nyhetsbrev oktober 2022 I samverkan med SKMA gör Malmö stad en egen satsning på hågkomstutbildningar. Under hösten genomfördes en utbildning för skolledare.  De senaste åren har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) satsat på att utbilda elever och lärare i Malmö om Förintelsen, antisemitism och rasism. Hundratals elever och lärare från många olika skolor …

2022-10-25T14:17:07+01:0025 oktober 2022|

SKMA nominerades till Wiesenthal-priset

SKMA Nyhetsbrev juni 2022 Den 11 maj utdelades för första gången det årliga Simon Wiesenthal-priset, som instiftats av Österrikes nationella fond för nationalsocialismens offer. Det ges till personer eller organisationer som främjar utbildning om Förintelsen och/eller motverkar antisemitism. Vägledande i urvalet av pristagare är att de når ut till många och har haft ett mångårigt …

2022-06-21T14:42:58+01:0021 juni 2022|
Till toppen