”En mycket lärorik helg”. Fördjupande ungdomsutbildning

SKMA Nyhetsbrev juni 2024 Under våren genomförde SKMA ännu en utbildning för unga om antisemitism och andra former av rasism. SKMA:s fördjupande ungdomsutbildningar fortsätter under 2024 med en utbildning under våren samt en under hösten. Deltagarna har tidigare genomgått vår stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Ett halvår till ett år efter …