SKMA: Den antisemitiska vågens avtryck i Sverige. En lägesbild

SKMA Nyhetsbrev december 2023  Hamas terrordåd och det påföljande Gazakriget har utlöst en kraftig våg av antisemitism i stora delar av världen. Den har även lämnat tydliga avtryck i Sverige. Antalet antisemitiska incidenter har ökat, spridningen av hat och konspirationsteorier i sociala medier är omfattande och svenska judar vittnar om en tilltagande otrygghet. Den …