Monika Hübscher: Så förstärks antisemitismen av sociala medier

SKMA Nyhetsbrev mars 2023 Sociala medier spelar en central roll för att sprida antisemitism. Genom det sätt som algoritmerna är utformade bidrar de till att främja och förstärka hatbudskap. Därför är det viktigt att utbildningssatsningar riktade mot antisemitism beaktar de sociala mediernas teknologi, verktyg och funktionssätt, skriver den tyska antisemitismforskaren Monika Hübscher. Antisemitismen i …