Granskning av antisemitism i Stockholms skolor

SKMA Nyhetsbrev oktober 2022 En rapport från Stockholms stad visar att judiska elever upplever antisemitism i skolmiljön, men också att det bland lärare finns bristande kunskaper om företeelsen och hur den kan bemötas. I juni presenterade Stockholms stad rapporten ”Antisemitismen i Stockholms skolor” som undersöker förekomsten av antisemitism i Stockholms grund- och gymnasieskolor samt …