SKMA: Opinionsbildning och information efter den 7 oktober

SKMA Nyhetsbrev december 2023 Med anledning av den ökade antisemitismen efter den 7 oktober har SKMA gjort ca 30 uttalanden i olika medier. Kommittén har även försett ett stort antal journalister och politiker med information och bistått lärare och föräldrar med råd om hur de kan agera när elever utsätts för antisemitism i skolan. …