SKMA: Partiet Nyans ”alternativa” antirasism

SKMA Nyhetsbrev oktober 2022 En granskning i Sydsvenskan visade att flera av partiet Nyans kandidater inför valet spridit hat mot judar och shiamuslimer. Partiledningen tog avstånd från vissa av företrädarna, men inställningen till det budskap de förmedlat är högst otydlig. I riksdagsvalet blev det nybildade partiet Nyans störst av småpartierna med 0,4 procent av …