Karin Kvist Geverts: Förändring och kontinuitet i norsk antisemitism efter 1945. Recension

SKMA Nyhetsbrev december 2023  I historikern Kjetil Braut Simonsens bok I skyggen av Holocaust. Antisemittisme i norsk historie 1945–2023 (Humanist forlag: Oslo 2023) undersöks förändring och kontinuitet i den efterkrigstida antisemitiska diskursen i Norge. Boken balanserar gedigen empiri med ett publikt tilltal och för en upplysande diskussion om gränsdragningar mellan kritik av Israel och …