Debatten om visitationszoner: Liknelserna med Nazityskland och Förintelsen är ett tecken på bristande kunskap

Missbruket och förvanskningen av Förintelsen fortsätter i oförminskad styrka. Under hösten såg vi hur en rad inlägg, framför allt i sociala medier, som riktade kritik mot regeringens förslag om mottagningscentra där asylsökande ska bo under hela den tid som asylansökan prövas liksom i inlägg som var kritiska till regeringens förslag om att offentligt anställda …