Den antisemitiska vågen är kraftfull, men mönster och motiv känns igen från tidigare

Vågen av antisemitism som bröt ut efter Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober och det efterföljande Gazakriget är kraftfull. Den har lämnat avtryck i stora delar av världen, även i Sverige. Även om utbrottet av allt att döma är starkare och mer omfattande än tidigare antijudiska eruptioner som triggats av Israel-Palestinakonflikten finns tydliga …