David Schraub: Föreställningar om censur göder antisemitism. USA efter den 7 oktober

SKMA Nyhetsbrev mars 2024 I amerikansk debatt efter den 7 oktober har rimliga skäl för att protestera mot Israels politik tjänat som skydd för antisemitiska uppfattningar. Judiska röster ignoreras som en form av motstånd mot en föreställd förtryckande judisk censur, skriver antisemitismforskaren David Schraub. Hamas avskyvärda attack den 7 oktober och Israels våldsamma militära …