Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

SKMA Nyhetsbrev mars 2023 Efter att i december meddelat att stödet till Hågkomstprojektet, SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism, förlängs presenterade regeringen i januari ytterligare stöd till insatser mot antisemitism. Bland annat aviserades att Forum för levande historia tillförs ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser om antisemitism bland lärare, rektorer …