Förvanskning av Förintelsen – ett växande problem. Rapport från SKMA:s konferens 2022

SKMA Nyhetsbrev december 2022 Missbruk, relativisering och andra former av förvanskning av Förintelsen är ett ökande problem i Europa och andra delar av världen. Särskilt allvarlig är situationen i vissa östeuropeiska länder där staten är drivande bakom historieförvanskningen. Det framkom på SKMA:s årliga konferens i november. Sedan 2015 har SKMA arrangerat en årlig konferens …