Antisemitismen är ”närmast utrotad” i västeuropeisk högernationalism påstår Andreas Johansson Heinö. Det stämmer inte.

I en på många sätt intressant artikel i DN 18/7 om högerpopulistiska och högerradikala partiers utveckling i Europa skriver Andreas Johansson Heinö med hänvisning till Västeuropa att "Den antisemitism som frodades i de här rörelserna på 1990-talet är i dag närmast utrotad." Att partier förändrats och att antisemitismens plats i vissa av dem försvagats …