Rysslands invasion av Ukraina. Forskare fördömer aggression och missbruk av historien

SKMA Nyhetsbrev mars 2022 Den ryska invasionen av Ukraina, som inleddes den 24 februari, motiverades av president Putin bland annat med falska anklagelser om att den ukrainska regeringen skulle ha gjort sig skyldig till folkmord i Donbass, att de demokratiskt valda ledarna i Ukraina skulle vara nazister, och att ett av målen med aggressionen skulle …

2022-03-24T09:27:58+01:0024 mars 2022|

Kan antisemitismens historia förklara dess samtida uttryck? Rapport från SKMA:s konferens 2021

SKMA Nyhetsbrev december 2021 Antisemitismen förändras över tid, men historiska tankefigurer om judar och ”det judiska” präglar än idag hur den manifesteras och används. Det framhöll historikerna David Nirenberg och Cordelia Hess på SKMA:s konferens i november. Hur ser relationen mellan historiska och samtida former av antijudiskt tänkande ut? I vilken utsträckning kan dagens antisemitism …

2022-01-06T14:03:52+01:0017 december 2021|

Se SKMA:s konferens den 11 november 2021

Antisemitism är ett allvarligt problem idag i Sverige, Europa och globalt, med svåra konsekvenser för judiska minoriteter världen över. För att fördjupa kunskapen om och förstärka arbetet mot antisemitismen arrangerade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en halvdagskonferens i Stockholm den 11 november 2021. Ämnet för konferensen var relationen mellan historiska former och manifestationer av antijudiskt …

2022-01-10T12:20:26+01:0019 november 2021|

Malmöforumet: Förstärkta insatser mot antisemitism och rasism

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Inför den internationella konferensen Rememeber – ReAct i Malmö den 13 oktober redovisade den svenska regeringen sina åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. I budgetpropositionen föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor. När det gäller minneshållandet av Förintelsen …

2021-10-31T16:50:41+01:0031 oktober 2021|

”Institutet ska fungera som en nod där forskare möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”. Intervju med Karin Kvist Geverts om det nya svenska institutet för forskning om Förintelsen

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Nyligen meddelades att ett nytt, fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen, Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS), etableras i Stockholm. SKMA frågade IHRS:s föreståndare, historikern Karin Kvist Geverts, om bakgrunden till institutets bildande och målsättningarna med verksamheten. Vilken är bakgrunden till etableringen av Institute for Holocaust Research in Sweden? Är …

2021-10-29T13:35:51+01:0029 oktober 2021|

Anders Persson: Varför triggar Israel-Palestinakonflikten antisemitism i Sverige?

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Det har sedan länge funnits en tydlig koppling mellan Israel-Palestinakonflikten och vissa typer av antisemitiska yttringar i Sverige. I en rapport för Segerstedtinstitutet har statsvetaren och Mellanösternforskaren Anders Persson analyserat sambandet. Här presenterar han sina slutsatser. I våras skrev jag en rapport på uppdrag av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet om hur …

2021-10-29T08:31:36+01:0029 oktober 2021|

Charlotte Wiberg: Förintelsen – en sanning bortom svart och vitt. Postkolonialism och folkmordet på Europas judar

SKMA Nyhetsbrev oktober 2021 Det pågår en debatt initierad av postkoloniala tänkare som ifrågasätter Förintelsens särdrag och menar att folkmordet på Europas judar ska ses i ljuset av tidigare koloniala förbrytelser. Synsättet finner bifall både till vänster och höger, men möter också stark kritik. Förintelseforskning i postkolonialismens tjänst bidrar inte mycket till en förståelse av …

2021-10-30T11:07:06+01:0027 oktober 2021|
Till toppen