Förslag om kriminalisering av förnekande av folkmord 

SKMA Nyhetsbrev juni 2023  Den 21 april överlämnade Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen, som bedrivits inom ramen för en parlamentarisk kommitté, har bland annat haft i uppdrag att förtydliga vad som är brottsligt när det gäller förnekelse av Förintelsen. Uppdraget …