Steffen Klävers: Vad avses med ”Förintelsens singularitet” – och vad avses inte?

SKMA Nyhetsbrev mars 2023 Förintelsen beskrivs ofta som en unik historisk händelse. Men vad menas egentligen med detta? Den tyske antisemitismforskaren Steffen Klävers ser oklarheter i debatten, men argumenterar för att det finns inslag i Förintelsen som gör att den kan beskrivas som förebildslös. Att ta hänsyn till detta är viktigt av skäl som …