Charlotte Wiberg: Bryr sig svenska konstskribenter (inte) om antijudisk ikonografi?

SKMA Nyhetsbrev oktober 2022 Den stora konstutställningen documenta i tyska Kassel skakades i år av en skandal som rörde antisemitiska motiv i ett av verken. Det utlöste en livlig debatt, men med få undantag verkar svenska konstskribenter varken vara intresserade eller skakade. Frågan har trixats bort och relativiserats, skriver Charlotte Wiberg. Statustyngda megautställningen documenta …