SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Posts Tagged "undervisningsmaterial"

Check out all of the posts tagged with "undervisningsmaterial".

Regeringen ger stöd till SKMA för utbildningsinsats i Malmö mot antisemitism och islamofobi

Regeringen ger stöd till SKMA för utbildningsinsats i Malmö mot antisemitism och islamofobi

Regeringen har beviljat en ansökan från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) om bidrag för att genomföra en utbildningssatsning mot antisemitism och islamofobi riktad till skolor i Malmö. I satsningen ingår fyra lärarseminarier och distribution av undervisningsmaterial till elever på högstadiet. “Vi behöver göra en särskild insats i Malmö och markera […]

okt, 20
Undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering

Undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering

Nu presenterar Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia ett elevaktivt undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering. Materialet består av tre tematiska häften om 16 sidor vardera: Häfte 1: Antisemitism och de europeiska judarnas historia fram till 1945 Häfte 2: Samtida antisemitism Häfte 3: Fördomar, intolerans, rasism och diskriminering […]

jan, 29
Nytt interaktivt utbildningsmaterial

Nytt interaktivt utbildningsmaterial

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) lanserar ett nytt interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Genom vittnesmål, texter och olika frågeställningar manar det till djupare reflektion kring personliga val, demokratins grunder och mänskliga rättigheter.

okt, 13
Ny e-bok om antisemitism

Ny e-bok om antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) publicerar “Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv” som e-bok för kostnadsfri nedladdning. Under senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allt allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa […]

okt, 01