SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Posts Tagged "seminarier"

Check out all of the posts tagged with "seminarier".

Svåra minnen

Svåra minnen

Artikeln publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012. Norge under den nazityska ockupationen och uppgörelserna efter kriget stod i fokus för den studieresa till Oslo och Värmland som Forum för levande historia och SKMA arrangerade i september. Journalisten Peter Götell deltog. I höst är det sjuttio år sedan en stor del […]

okt, 31
Regeringen ger stöd till SKMA för utbildningsinsats i Malmö mot antisemitism och islamofobi

Regeringen ger stöd till SKMA för utbildningsinsats i Malmö mot antisemitism och islamofobi

Regeringen har beviljat en ansökan från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) om bidrag för att genomföra en utbildningssatsning mot antisemitism och islamofobi riktad till skolor i Malmö. I satsningen ingår fyra lärarseminarier och distribution av undervisningsmaterial till elever på högstadiet. ”Vi behöver göra en särskild insats i Malmö och markera […]

okt, 20
Seminarium om antisemitism och islamofobi

Seminarium om antisemitism och islamofobi

ANTISEMITISM OCH ISLAMOFOBI Välkommen den 23 – 24 MARS 2011 till ett tvådagarsseminarium i Malmö om att identifiera och bemöta fördomar Seminariet syftar till att utifrån aktuell forskning ge grundläggande kunskaper om: · antisemitismens och islamofobins orsaker och samtida uttryck · antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser i dag · den […]

jan, 26
Samtal på Bokmässan

Samtal på Bokmässan

Under Bokmässan Söndag 26/9 samtalar Jonathan Leman med Steven Beller och Lisa bjurwald om antisemitismen i Sverige och i världen. Med facit i hand och historien i backspegeln är det inte svårt att avslöja antisemitismen. Men hur känner man igen rasism och antisemitism i sin samtid? Steven Beller, författare till […]

sep, 20
Diskussion på medelhavsmuseet

Diskussion på medelhavsmuseet

Henrik Bachner deltar i en diskussion om antisemitism med Steven Beller på Medelvhavsmuseet 28/8. Paneldebatt: Antisemitism – gammalt tankegods i ny skepnad Varför växer antisemitismen idag? En debatt med historikern Steven Beller, författare till den uppmärksammade boken ”Antisemitism – en aktuell genomlysning”. Idéhistorikern Henrik Bachner medverkar. Moderator Anders Carlberg, samhällsdebattör. […]

sep, 20
Föreläsningar i Uppsala om antisemitism

Föreläsningar i Uppsala om antisemitism

Under hösten och vintern anordnas vid Hugo Valentin-centrum på Uppsala universitet en föreläsningsserie om antisemitism . Den första, Svensk antisemitism från Albertus Pictor till Ahmed Rami, äger rum nu på torsdag. september 2010-09-23 Svensk antisemitism från Albertus Pictor till Ahmed Rami Lars M. Andersson Uppsala universitet… Mer » oktober 2010-10-21 […]

sep, 20
Seminarium om antisemitism

Seminarium om antisemitism

Antisemitismen i Europa Torsdag  18:00 – 19:30. Sveriges riksdag, Mynttorget 2, ledamotshuset, folkpartiets klubbrum Antisemitismen och hatbrotten mot judar ökar på många håll i Europa. Varför sker detta igen sjuttio år efter andra världskriget? Vilka krafter ligger bakom en ny våg av antisemitism? Vad kan EU göra för att tydligare […]

sep, 08