SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Studieresor

För att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, nazism, antisemitism och rasism hos lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och/eller integrationsfrågor arrangerar SKMA olika studieresor till historiska platser i andra världskrigets spår. Sedan 1996 har SKMA anordnat fortbildningskurser i samarbete med lokala organisationer i Baltikum, Polen, Tyskland, Ukraina, Österrike och Israel.

SKMA:s utbildningar ger en djupare kunskap om mekanismerna bakom folkmord och om olika grupper som utsattes för förföljelse under nazismen. Vid besöken i de olika länderna studeras också det månghundraåriga judiska kulturarv som utplånades i samband med nazismens framfart. I augusti 2012 arrangeras en studieresa till Ukraina och under hösten 2012 anordnas en kurs om Förintelsen med en studiresa till Polen. Se kursprogram och anmälningsblankett längre ner på denna sida.

Program för kurs om Förintelsen med resa till Polen 23/10 – 2/11  2013 här

Anmälningsblankett för kurs med resa till Polen 23/10 – 2/11  2013 här