SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Stöd till skolor som vill anordna studieresor till Förintelsens minnesplatser

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har möjlighet att stödja skolor som vill anordna studieresor till minnesplatser. Arrangerande lärare ska ha genomgått SKMA:s utbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Stöd ges under två år med 45 000 kr per år. Extra stöd kan sökas för att en pedagog från SKMA ska kunna följa med första gången.

Brev med bakgrund till ansökan, målgrupp, tidsplan, budget, genomförande och syfte med studieresan samt intyg att läraren genomgått SKMA:s utbildning ska skicka till Clas Groschinskys Minnesfond, Box 55697, 102 15 Stockholm. Märk kuvertet med “Specialansökan”.

Ansökningsformulär kommer att finnas på www.groschinsky.org från 1 december 2019.