SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA utbildar

SKMA erbjuder utbildning om antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Våra seminarier riktar sig bl.a. till lärare, ungdomsledare, rättsväsende, journalister och politiker. Vi har elevresor samt studieresor för lärare och andra yrkeskategorier till Förintelsens platser, och publicerar undervisningsmaterial. Sedan 2012 har SKMA även en ungdomsutbildning om fördomar och rasism, främst riktad till gymnasieelever runtom i landet. SKMA kan arrangera eller bistå med råd och förmedla föreläsare i samband med tema- och studiedagar på skolor eller andra arbetsplatser. I utbildningsverksamheten samarbetar SKMA med nationellt och internationellt ledande forskare och experter inom området.

För att kunna motverka fördomar och arbeta med frågor kring människors lika värde krävs specifika och fördjupade kunskaper. I detta arbete har studiet av Förintelsen och nazismen en central plats.