SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Föreläsningar i Uppsala om antisemitism

Under hösten och vintern anordnas vid Hugo Valentin-centrum på Uppsala universitet en föreläsningsserie om antisemitism . Den första, Svensk antisemitism från Albertus Pictor till Ahmed Rami, äger rum nu på torsdag.

september

2010-09-23
Svensk antisemitism från Albertus Pictor till Ahmed Rami
Lars M. Andersson Uppsala universitet… Mer »

oktober

2010-10-21
Antisemitism – en diskussion om begrepp, nivåer och styrka
Carl Henrik Carlsson fil.dr i historia Uppsala universitet… Mer »

november

2010-11-18
Antisemitiska stereotyper i medeltidens Europa
Anders Gerdmar teologie doktor Uppsala universitet… Mer »

december

2010-12-09
Arbetarrörelse och antisemitism i Sverige 1850-1933
Håkan Blomqvist fil. dr i historia, Södertörns högskola… Mer »