SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Seminarium om antisemitism

Antisemitismen i Europa

Torsdag  18:00 – 19:30. Sveriges riksdag, Mynttorget 2, ledamotshuset, folkpartiets klubbrum

Antisemitismen och hatbrotten mot judar ökar på många håll i Europa. Varför sker detta igen sjuttio år efter andra världskriget? Vilka krafter ligger bakom en ny våg av antisemitism? Vad kan EU göra för att tydligare markera mot antisemitismen?

Birgitta Ohlsson, EU-minister (fp) inleder

Samtida antisemitiska strömningar och motiv i Sverige, Europa och globalt.
Henrik Bachner, forskare/idéhistoriker

Den organiserade antisemitismen
Jonathan Leman, skribent och föreläsare verksam i stiftelsen Expo och Svenska kommittén mot antisemitism

anmälan obligatorisk till: natasha.bromberg@liberal.se

facebooksida för seminariet