SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Seminarium om antisemitism och islamofobi

ANTISEMITISM OCH ISLAMOFOBI

Välkommen den 23 – 24 MARS 2011
till ett tvådagarsseminarium i Malmö om att identifiera och bemöta fördomar

Seminariet syftar till att utifrån aktuell forskning ge grundläggande kunskaper om:

· antisemitismens och islamofobins orsaker och samtida uttryck

· antisemitiska och antimuslimska politiska rörelser i dag

· den så kallade ”historierevisionismen” (förnekandet av Förintelsen)

· hatbrottens utveckling

· pedagogiska metoder i arbetet mot fördomar

För detaljerat program, anmälan och kostnader, se bifogade filer

Detaljerat program
Anmälningsblankett

Nya seminarier kommer i höst!