SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Seminarier

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erbjuder både kortare och längre fortbildningskurser.

Under 2012-2013 har SKMA med stöd av Ungdomsstyrelsen bland annat arrangerat lärarseminarier  i Göteborg, Malmö, Stockholm, Karlstad och Umeå om antisemitism, islamofobi, förnekandet av Förintelsen, hatbrott och Europas olika högerextrema rörelser.

Under våren 2013 arrangerade SKMA i samverkan med Malmö stad och med stöd av arbetsmarknadsdepartementet tre fortbildningsseminarier för högstadielärare i Malmö om antisemitism och islamofobi.

Andra exempel på seminarier som SKMA under senare år erbjudit är ”Från källarhålor till kommunfullmäktige – svenska extremnationalister under efterkrigstiden och samhällets motreaktion”, ”Finlands utsatta 1900-tal” och ”Antisemitism, islamofobi och invandrarfientlighet – en belysning av samtida problem”.

Kontakta SKMA för mer information: info@skma.se, 08 667 60 90.