SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

S-bloggare hoppas att “judarna kommer till insikt”

Socialdemokraten Bo Andersson i Östhammar skriver under rubriken “Herrefolk med rätt att döda” att “Israel ha intagit en självpåtagen guda-roll (gammaltestamentlig Gud – Jesus måste anses oskyldig i det här fallet)” och avslutar med meningen “Vi får hoppas att Judarna kommer till insikt om att alla människor är lika mycket värda – oberoende av ras och etnisk hemvist.

Vi får hoppas att Bo Andersson kommer till insikt om att hans egna formuleringar lämnar en del i övrigt att önska vad gäller anti-rasistisk medvetenhet.