SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Relationen mellan antisemitism och antisionism

På Worker’s Liberty finns en intressant analys av förbindelserna mellan antisemitism och antisionism av den marxistiske historikern Moishe Postone