SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Problematiska inslag på Palmecentrets konferens

Jonathan Leman skriver om bekymmersamma inslag på Palmecentrets konferens 11/6.