SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Pressmeddelande om Ilmar Reepalus uttalanden

Svenska kommittén mot antisemitism känner djup oro och olust inför uttalanden från Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö.

Samma dag som vi minns att Auschwitz befriades, den 27 januari, publiceras i Skånska Dagbladet en intervju där Reepalu säger att Malmös judiska församling ska ta avstånd från Israels krig i Gaza.

Detta är att kollektivisera och särbehandla Malmös judar. Reepalu ställer inte motsvarande krav på andra grupper.

Bakgrunden till diskussionen är en allvarlig hotbild mot Malmös judar, en hotbild som bland annat hänger samman med att judar kollektivt görs skyldiga till israeliska övergrepp och människorättskränkningar.

Genom sitt uttalande solidariserar sig inte Reepalu med hotade judar, utan tvärtom med dem som tycker att det är rätt och rimligt att ställa en hel etnisk och religiös grupp i skamvrån på grund av ett lands, Israels, agerande.

Vidare visar Reepalu upp en häpnadsväckande brist på såväl historiska kunskaper som insikt i nutida antisemitisk jargong när han hävdar att Malmö “accepterar varken sionism eller antisemitism”.

Detta är att sätta likhetstecken mellan det tusenåriga hatet mot judar, antisemitismen, och en ideologi som strävar efter en judisk stat. Jämförelsen tyder på brist på  såväl kunskaper som empati för de många offer som genom historien drabbats av antisemitismen.

Det som händer i Malmö idag är en tragedi. Stadens redan ringa judiska befolkning decimeras snabbt genom att unga judar flyttar till följd av trakasserier och otrygghet.

Som kommunalråd ska Ilmar Reepalu vara ett stöd för dem som känner sig hotade, exempelvis  p g a antisemitism. Detta stöd har han svikit med de uttalanden han gjort i Skånska Dagbladet.

Charlotte Wiberg

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Kontaktperson: Jonathan Leman, 0737011855, jonathan.leman@skma.se