Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

SKMA vill därför med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

SKMA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av SKMA.

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

  • Personuppgifter (namn, titel och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra mejlbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Det gäller även information om webbsidor som SKMA driver, som till exempel Eternal Echoes och Antisemitism – då och nu.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Detta gäller både för SKMA:s egna kurser och för de kurser där SKMA är medarrangör.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl och faktureringsadress) som lämnas i samband med beställning utav litteratur, sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • SKMA använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder, se nedan.

Varför behandlar SKMA uppgifter om dig?

SKMA behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång och om SKMA:s arbete med att förebygga antisemitism och främlingsfientlighet samt ge information om framtida utbildningsresor, kurser och seminarier som genomförs i SKMA:s regi eller som medarrangör.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

SKMA lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om SKMA genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer SKMA att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information

Om du inte vill att SKMA behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till kansliet. I varje mejlbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att av avprenumerera dig för fortsatta mejlbrev.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som SKMA behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till kansliet. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Har du några frågor om hur SKMA behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kansliet. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Cookiepolicy

När du besöker SKMA:s webbplats samt webbplatser som SKMA driver som till exempel Eternal Echoes och Antisemitism – då och nu kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en ”cookie” eller liknande fil.

Genom cookies får SKMA veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats. Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Vi kommer endast att använda cookies, för att se den information på din hårddisk, som en cookie från SKMA:s webbplats har lagt där.

För att mäta hur effektiv vår närvaro på internet är kan SKMA komma att använda cookies för att identifiera återkommande besökare och undersöka i vilken ordning sidorna besöks.