Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism.

SKMA erhåller inget kontinuerligt statligt eller kommunalt stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag.

Information och opinionsbildning

SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. Antisemitiska och rasistiska yttringar påtalas och bemöts.

SKMA:s blogg, Facebooksida, Twitter och nyhetsbrev är centrala källor för information och debatt om antisemitism i dag.

SKMA arbetar även med att motverka antisemitism genom utbildning och förser lärare, skolelever, medier, politiska organisationer och andra intresserade med information och material, samt förmedlar föreläsare.

Utbildningar

Sedan början av 1990-talet anordnar SKMA regelbundna utbildningar och kurser om antisemitism och andra former av rasism, liksom kring nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området.

För den som vill fördjupa sina kunskaper kring Förintelsen erbjuder SKMA studieresor till Polen, Ukraina och till de baltiska länderna. Mer information om SKMA:s utbildningar och seminarier.

I dag har tusentals lärare, ungdomsledare, politiker, journalister, elever och andra deltagit i SKMA:s omfattande och rikstäckande utbildningar och seminarier.

Manifestationer

SKMA arrangerar varje år manifestationer på Förintelsens minnesdag den 27 januari och till minne av Novemberpogromen i Nazityskland (”Kristallnatten”) den 9 november 1938.

Skrifter

SKMA producerar och distribuerar skrifter och böcker om antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen.

ELSA-priset

ELSA-priset är en årlig utmärkelse som instiftats av SKMA och som delas ut till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. ELSA-priset består av ett diplom och en prissumma på 20 000 kr. Utmärkelsen delas ut i samband med minnesdagen över Novemberpogromen.

Nyhetsbrev

SKMA:s nyhetsbrev utkommer 3-4 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information om SKMA:s verksamhet samt artiklar som speglar svensk och internationell debatt, forskning, utbildning och politik kring frågor som rör antisemitism, rasism och Förintelsen.

Samarbete

En del av arbetet inom SKMA bedrivs i samarbete med ledande nationella och internationella utbildnings- och forskningscentra, till exempel Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet, lärarutbildningen vid Karlstad universitet, Malmö stad, ODIHR/OSCE i Warsawa, Anne Frank House i Amsterdam, Ukrainian Center for Holocaust Studies i Kiev, Zachor Foundation i Budapest och Yad Vashem i Jerusalem. SKMA samarbetar kontinuerligt med Forum för levande historia och den demokratiska antirasistiska organisationen EXPO. Dessutom samarbetar SKMA med bland annat studieförbunden SENSUS, Studiefrämjandet och ABF.

Historik

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, bildades 1983. Initiativet skedde mot bakgrund av den våg av antisemitism som kom till uttryck i början av 1980-talet.

Under slutet av 1980-talet avslöjade SKMA den antijudiska propaganda som spreds av närradiostationen Radio Islam. Efter anmälan till justitiekanslern, JK, väcktes åtal och Radio Islams ansvarige utgivare fälldes för hets mot folkgrupp på flera punkter. Sedan 1996 sprider Radio Islam judehat via internet med i stort sätt samma antisemitiska budskap som tidigare, något som SKMA vid flera tillfällen uppmärksammat.

Under 1990-talet upplevde Sverige en tydligare antisemitisk strömning och en ökad högerextrem aktivitet. SKMA belyste genom opinionsbildning, utbildning och rapporter bland annat den propaganda som förnekar Förintelsen och spridningen av rasistisk ”vit makt-musik”.

SKMA spelade en viktig roll vid genomförandet av regeringens informationsinsats Levande historia (1997 – 2003), och har i dag ett nära samarbete med myndigheten Forum för levande historia.

Under senare år har antisemitismen blivit tydligare i Europa och globalt. Denna utveckling lämnar även avtryck i Sverige. I artiklar, nyhetsbrev och vid utbildningsseminarier belyser SKMA bland annat förekomsten av antijudiska hatbrott och antisemitisk propaganda.

Personuppgiftspolicy

Läs vår personuppgiftspolicy.